Duurzaamheid en innovatie

Afvalbeleid

Door innovatieve ontwikkelingen en digitalisering in de tandheelkunde is de hoeveelheid stoffen die het milieu kunnen belasten significant afgenomen. Het afval dat nog wel ontstaat beschouwen we als onze verantwoordelijkheid daarmee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. Onze praktijk werkt nauwkeurig volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Tandartspraktijken Milieubeheer.

Amalgaam

In onze praktijk worden geen amalgaamvullingen bij patiënten aangebracht. Na het verwijderen van reeds bestaande amalgaamvullingen, worden deze verzameld in speciale amalgaamafscheiders. Regelmatig wordt het opgevangen amalgaam door een erkend inzamelaar afgevoerd in een milieubox.

Bedrijfsafvalwater

Het afvalwater van de praktijk wordt slechts via de riolering afgevoerd, voor zover het geen snel bezinkende, gevaarlijke of stank veroorzakende stoffen bevat.

Medisch afval

Microbiologisch besmet afval, injectienaalden en desinfecterende middelen worden door ons eveneens gescheiden ingezameld. Een bevoegd afvalverwerker zorgt voor afvoer en milieuverantwoorde verwerking ervan.

Overig afval

Onze praktijk draagt zorg voor gescheiden afvalstromen van oud papier, GFT-afval, plastic en metaal. 

Röntgen en Orthopantomogram (OPG)

Onze praktijk werkt met digitale röntgenfotografie. Digitale röntgen is sneller, kwalitatief beter en efficiënter dan conventionele röntgenfotografie en bovenal veel minder belastend voor het milieu.

Behalve de “gewone” digitale röntgenfoto’s van uw gebit kunnen wij ook speciale grote digitale overzichtsfoto’s maken. Een Orthopantomogram (OPG) geeft in één keer een overzicht van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak en de weefsels daaromheen. Die informatie kan heel belangrijk zijn bij het stellen van een nauwkeurige diagnose en het maken van een goed onderbouwd behandelplan.

Veiligheid

Onze praktijk neemt alle maatregelen ter bescherming van zijn patiënten en medewerkers die voortvloeien uit het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, waarin ook alle Europese normen voor röntgenstraling zijn opgenomen. Bij zwangerschap maken wij uit voorzorg geen röntgenfoto’s. Denk of weet je dat je zwanger bent? Meld het ons!Protocollen

In de praktijk werken we volgens (veiligheids-)protocollen die periodiek worden getoetst. Algemene praktijkrichtlijnen vormen een leidraad voor de praktijkvoering en de organisatie van de zorg voor patiënten. Ze helpen tandartsen voor hen relevante wet- en regelgeving in de praktijk te implementeren.  

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In de Arbowet staat beschreven dat een organisatie verplicht is om bedrijfshulpverlening goed te organiseren. Om die verplichting na te komen hebben we één of meer werknemers aangewezen die functioneren als bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Jaarlijks volgen deze medewerkers een herhaal cursus om hun kennis op peil te houden.

Meer weten?

Wij vertellen je graag meer over onze duurzame en innovatieve werkwijze.

Neem contact op