Slaapgeneeskunde

snurken, slaapapneu en MRA

Het belang van een goede nachtrust behoort tot de eerste levensbehoefte. Tandarts Van der Elst is gespecialiseerd in tandheelkundige slaapgeneeskunde en behandelt ademhalingsgerelateerde slaapproblematiek door middel van een individueel vervaardigde oral appliance (type MRA).

Snurken

Een veel voorkomende slaapstoornis is snurken. Het geluid ontstaat doordat de ingeademde lucht het slijmvlies van de keelholte, zoals het zachte gehemelte en de huig in trilling brengt. Het geluid kan zo sterk zijn dat een partners en huisgenoten er last van kunnen hebben. Problematischer wordt het als de snurker zelf ook wakker wordt van het ongemak. Veelvuldig en luid snurken is vaak een aanwijzing dat er sprake is van slaapapneu. Bij deze zeer ernstige vorm van snurken wordt de keelholte door ontspanning van de tong- en kaakspieren tijdens de slaap zo nauw dat er een afsluiting van de luchtweg ontstaat. Deze onderbreking van de luchtstroom verstoren het normale slaapritme, waardoor er (grote) slaapstoornissen kunnen onstaan.

apneu (OSAS)

Een apneu is een onderbreking van de luchtstroom van minstens tien seconden met als gevolg een verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed. Apneu wordt ook aangeduid als Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Men spreekt van OSAS als iemand tijdens zijn slaap

  • meer dan vijf keer per uur een ademstilstand heeft van minstens tien seconden
  • én overdag slaperig of vermoeid is
  • én er geen andere reden is voor de ernstige slaperigheid of vermoeidheid overdag
Als er niets aan gedaan wordt dan kan er naast vermoeidheid last van hoofdpijn en van concentratie- en geheugenverlies ontstaan. Door het gebrek aan zuurstof tijdens de slaap is er het risico op meerdere gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om OSAS te behandelen.

MRA

Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) zorgt ervoor dat u geen ademstops meer heeft in uw slaap. Het is een apparaat, die u over uw tanden schuift, waardoor uw onderkaak naar voren wordt geduwd. Uw luchtwegen blijven vrij en u kunt vrijer ademen gedurende de nacht. Het is verstandig om altijd contact op te nemen met uw huisarts die u kan doorverwijzen naar de specialist (Long- of KNO-arts). Zij kunnen beoordelen of een MRA voor u een geschikte behandeling is!

De behandeling

Na een verwijzing van een KNO-arts, longarts of andere specialist beginnen we met een eerste afspraak. Naast uitleg over het gebruik, werking en de voordelen en nadelen van een MRA zal er worden onderzocht of uw gebit en kaakgewrichten geschikt zijn voor het dragen van een MRA. Als dit het geval is dan worden er van zowel de boven- als onderkaak afdrukken gemaakt en een beetregistratie uitgevoerd. Ongeveer drie weken na deze afdrukken wordt de MRA gepast, geplaatst en instructie gegeven. Vervolgens wordt na een maand een controle afspraak gemaakt, waarin ook de resultaten besproken worden.

Specialisten

Als u vermoedt dat u slaapapneu heeft, is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw huisarts die u kan doorverwijzen naar de specialist (Long- of KNO-arts). Zij kunnen beoordelen of een MRA voor u een geschikte behandeling is. Deze verwijst u vervolgens naar uw geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige tandarts Van der Elst. Tandheelkundig Centrum Nijeveen werkt nauw samen met de specialisten van het Isala Ziekenhuis.

Vergoeding

Vanaf 2010 wordt de MRA vergoed vanuit de basisverzekering. Over het algemeen geldt dat u voor vergoeding in aanmerking komt als u een AHI boven de 5 en u heeft klachten als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat (meestal) wordt uitgevoerd via de longarts of KNO-arts. De AHI en de klachten moeten duidelijk vermeld staan in uw verwijsbrief. Daarnaast moet er in uw verwijsbrief vermeld staan, dat er wordt gekozen voor MRA therapie. Sinds 2016 stellen alle verzekeraars dat de tandheelkundig behandelaar (zoals tandarts Van der Elst) ook NVTS-geaccrediteerd is, anders heeft u geen recht op (volledige) vergoeding.
Het kan zijn dat u te maken krijgt met het eigen risico behorend bij uw basisverzekering.
Bent u verzekerd bij De Friesland zorgverzekeraar? Een deel van de van de slaapapneu-behandeling wordt bij deze verzekeraar (alleen De Friesland) niet vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om de behandelcodes C13 en X21, maar deze worden mogelijk wel vergoed uit uw aanvullende tandartsverzekering.