Praktische informatie

Informatie over behandelingen

Periodiek Mondonderzoek en Behandelingen

Tijdens het periodiek mondonderzoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over de te verwachten resultaten, de risico´s van een behandeling, het aantal behandelingen en de duur van de behandelingen. Informatie over behandelingen kunt u nalezen op allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 250,– euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij verwijzen u naar tandarts-specialisten voor onder meer Kaakchirurgie, Orthodontie, Endodontologie, Implantologie, Parodontologie, Behandeling van patiënten met angst, Gnathologie en maxillo faciale prothetiek.

Afspraken

Wij hanteren geen spreekuren en werken uitsluitend volgens afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden bij de receptie, telefonisch per e-mail of via deze site. Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen willen wij u verzoeken dit zo spoedig mogelijk door te geven. Op die manier kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog benutten, om andere patiënten in te kunnen plannen. Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur op werkdagen) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Annuleert u uw afspraak per e-mail? Houdt u er dan rekening mee dat wij het begin van de eerstvolgende werkdag hanteren als afzegmoment.

Gezondheidsvragenlijst

De receptioniste vraagt u mogelijk een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Hierdoor zijn wij op de hoogte van eventuele gezondheidsrisico's tijdens de behandeling.

Indien er in de toekomst verandering optreedt in uw gezondheid of medicatie, gaarne dit voor aanvang van de behandeling doorgeven aan de tandarts of assistente. Ook als u zwanger bent; dit i.v.m. het maken van eventuele röntgenfoto’s.

Nota van Infomedics (voorheen Fa-med)

Omdat wij als zorgaanbieder liever met u dan met onze administratie bezig zijn, hebben wij de verwerking van onze nota's overgedragen aan Infomedics (voorheen Fa-Med). De nota voor uw behandeling of verrichting ontvangt u van Infomedics. In sommige gevallen wordt uw nota eerst gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. U kunt informatie en voorwaarden lezen in de folder verkrijgbaar bij de receptie of op infomedics.nl. Vergeet niet uw nota op tijd te betalen. De betalingstermijn die Infomedics hanteert is 30 dagen. Lukt het u niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036–2031900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur) voor een oplossing of ga naar infomedics.nl

Onze Website

Omdat wij graag willen zien of onze website gebruikt wordt en hoe deze gebruikt wordt, gebruiken wij Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij de handleiding van het CBP gevolgd om dit privacy vriendelijk te doen en hebben daarvoor de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres (anoniem maken)
  • We hebben "gegevens delen" uitgezet
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies
  • We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten